danas je 28.5.2023

Najnovije

Pravilnik o ukidanju statusa otpadaJamstvo

25.5.2023, Izvor: Narodne novine

... I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom propisuju se pojedinosti posebnih kriterija za ukidanje statusa otpada za određenu tvar ili predmet, način provedbe propisa Europske unije kojima se utvrđuju kriteriji za ukidanje statusa pojedine vrste otpada, izvješće proizvođača o ukidanju statusa ...

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilimaJamstvo

24.5.2023, Izvor: Narodne novine

... I. UVODNE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom propisuju se obaveze posjednika PCB-a, otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB te način registracije posjednika opreme koja sadrži PCB. (2) Ovim Pravilnikom propisuje se način skladištenja i prijevoza otpadnih PCB-a i opreme koja sadrži PCB, obaveza ...

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan dioksidaJamstvo

24.5.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se obvezno postupanje posjednika otpada iz proizvodnje titan dioksida i drugih dionika sustava gospodarenja otpadom iz proizvodnje titan dioksida. Članak 2. Posebni uvjet za djelatnost zbrinjavanja otpada postupkom D 4 Odlaganje otpada u površinske bazene, D ...

Preinaka Direktive o kvaliteti zraka i čišćem zraku za EuropuJamstvo

24.5.2023, univ. spec. oecoing. Vinka Radošević, mag. ing. bioproc., Izvor: Verlag Dashöfer

... univ. spec. oecoing. Vinka Radošević, mag. ing. bioproc. Dana 26. listopada 2022. godine u okviru provedbe Akcijskog plana EU "Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla" Europska komisija je objavila prijedlog preinaka Direktive o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (dalje: Direktiva ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS

Dva Javna poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezana za gospodarenje otpadomJamstvo

22.5.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

... Bernard Iljazović, dipl. iur. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u nastavku teksta: Fond) objavio je dva Javna poziva i to za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, te sufinanciranje provođenja izo-info aktivnosti o gospodarenju otpadom. Stoga će se u nastavku ...

Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi | ZO PROFI PLUS
više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE

Digitalizacija računovodstva

U online knjizi Digitalizacija računovodstva saznajte o digitalizaciji poslovanja i napretku svih segmenata rada pa tako i elektroničkog fakturiranja. Društva teže stalnom razvoju svog poslovanja, a poslovne procese unutar društva žele optimizirati i pojednostaviti kako bi se na svakodnevne računovodstvene poslove gubilo što manje vremena. Potrebno je biti u koraku s vremenom, što znači da društvo treba pronaći načine da svoje poslovanje u što većem dijelu prenese u digitalni oblik, uključujući knjigovodstvenu dokumentaciju i računovodstvene procese društva.

Računovodstveno porezni savjetnik

Online časopis za računovođe koji trebaju točne informacije o računovodstvu i porezima, aktualne novosti iz računovodstva i poreza te primjere i rješenja knjiženja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim računovođama, voditeljima računovodstava i financija, računovodstvenim servisima i svim poreznim obveznicima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz računovodstvo, financijsko izvješćivanje i porezne prijave te osobama odgovornima za optimalizaciju poreznih rezultata i poduzetnicima koji donose odluke na temelju računovodstvenih podataka. Novim pretplatnicima su dostupni i svi ranije objavljeni tekstovi!

Savjetnik za radno pravo i obračun plaća

Online časopis za sve zaposlenike koji trebaju točne informacije o radnom pravu i obračunu plaća, aktualne novosti i zakonske izmjene te primjere i rješenja konkretnih problema iz poslovanja. Časopis je namijenjen svim zaposlenicima ljudskih resursa, pravnicima, kadrovskim odjelima, odjelima za obračun plaća i svima koji mogu imati koristi od neprekidnog protoka svježih informacija vezanih uz zakon o radu, zapošljavanje, otkaze, ugovore o radu, JOPPD obrasce, obračune dnevnica itd.

Komentar Zakona o PDV-u s primjerima iz prakse

  • suvremena online literatura za sve koji se bave PDV-om, bilo da se radi o malim ili velikim tvrtkama, uvoznicima ili izvoznicima, proizvodnim građevinskim ili uslužnim djelatnostima,
  • sadržava sve o PDV-u na jednom mjestu i izuzetno lako se koristi i pretražuje,
  • sadržaj se stalno aktualizira i nadopunjuje novim primjerima iz prakse,
  • prednost online formata je izvrsna tražilica uz pomoć koje možete pronaći informacije brzo i jednostavno, 
  • knjiga se sastoji od komentara Zakona o PDV-u autorice Mire Ognjan, mag. oec.,
  • komentar je pisan na način da je svaki članak Zakona prokomentiran jednostavnim jezikom te potkrijepljen primjerom iz prakse i dodatnim pojašnjenjem iz Pravilnika o PDV-u,
  • knjiga se redovito nadopunjuje i svježim primjerima iz prakse,
  • prilikom zakonskih izmjena, cijela knjiga se ažurira u najkraćem mogućem roku.
Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Razlika između korektivnih radnji i korekcija (popravaka)

Predavač: Ksenija Papa, dipl. ing. kem.

Datum: 19.6.2023

Vrijeme: 14:30 - 15:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Zeleni plan - čisti zrak i voda, zdrava zemlja i bioraznolikost

Predavač: Ksenija Papa, dipl. ing. kem.

Datum: 7.7.2023

Vrijeme: 14:30 - 15:30

Ovdje se možete prijaviti na ovaj webinar

Ako ste naš pretplatnik, ulogirajte se na portal kako bi se prijavili na online seminar.

Registracija je obavezna!

Popis seminara i prijavu možete obaviti OVDJE.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 27.5.2023
 1 USD1,08 eur (+0,01)
 1 GBP0,87 eur (+0,01)
 1 CZK23,65 eur (+0,01)
 100 JPY150,24 eur (+0,62)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3.981,68 EUR 20 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
On-line razgovor