Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest

20.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.01.1.5 Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest

Alan Vajda, mag.iur

S obzirom na to da je azbest tijekom prošloga stoljeća predstavljao najopasniji mineral koji se koristio u proizvodnji (npr. žbuka, izolacijski materijali, fasadne ploče, krovne ravne i valovite ploče, zidne i podne pločice, crijep, cigla, cementne cijevi za vodu, azbestne brtve, kočne pločice, protupožarni pokrivači, radne rukavice, azbestne ljepenke, smjese za brtvljenje, akustični materijali itd.), korištenje istog danas je zabranjeno, time da se azbest oslobađa iz materijala koji su još uvijek u uporabi ili su postali otpad i to najviše kod obnavljanja, rušenja, prijevoza, održavanja i gradnje kao i kod nepropisnog pohranjivanja azbesta ili materijala koji sadržavaju azbest.

Prema Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (azbestni otpad) je otpadni sirovi azbest i svaka tvar ili predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak kod obrade azbesta ili tvari, materijala i proizvoda koji sadrže azbest koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Pravilnik razlikuje sljedeće vrste azbestnog otpada:

a) čvrsto vezani azbestni otpad – građevni otpad koji sadrži azbest i pretežito anorganske tvari (npr. azbestno cementni proizvodi kao što su fasadne i krovne ploče, cijevi za vodoopskrbu i odvodnju, zatim azbest koji je nanesen na tkanine ili karton metodama otvrdnjavanja i sl.);

b) čvrsto vezani azbestni otpad – građevni otpad koji sadrži pretežito organske tvari nastao u postupcima prerade azbesta (kao što su materijali onečišćeni azbestom npr. podne obloge koje sadrže azbest, zatim spojni kitovi, brtvene mase);

c) slabo vezani azbestni otpad – izolacijski materijali koji sadrže azbest (kao što su trake i odjeća za zaštitu od visokih temperatura, vatrootporne ploče, čestice prašine iz filtra, lake građevinske ploče i sl.).

Zakonodavni okvir

Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine, br. 69/16) zamijenjen je dotadašnji Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (Narodne novine, br. 42/07), time je istim propisan cilj sustava gospodarenja građevnim otpadom, obveze proizvođača građevnog proizvoda, način označavanja građevnog proizvoda i ambalaže, uvjeti gospodarenja građevnim otpadom, obveze vođenja evidencija o građevnom otpadu te cilj sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, obveze proizvođača proizvoda koji sadrži azbest, postupci gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, zahtjevi u pogledu skladištenja i prijevoza otpada koji sadrži azbest, uvjeti za gospodarenje azbestnim otpadom i obveze vođenja evidencija o otpadu koji sadrži azbest.

Direktiva Europske unije o azbestu

Obzirom da je nivou Europske unije donesena Direktiva vijeća od 19. ožujka 1987. o sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom (87/217/EEZ), ista obvezuje države članice Europske unije da usklade svoje zakonodavstvo sa ovom Direktivom, time da je od 1. siječnja 2005. stupila na snagu zabrana uporabe svih vrsta azbesta.

Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest u pravni poredak Republike Hrvatske prenesena je Direktiva Vijeća 87/217/EEZ od 19. ožujka 1987. o sprječavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom, time da se zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrže azbest primjenjuje u Republici Hrvatskoj tek od 1. siječnja 2006. godine.

Cilj sustava gospodarenja azbestnim otpadom

Navedenim Pravilnikom propisan je cilj sustava gospodarenja azbestnim otpadom koji se sastoji u

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: