Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

15.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1 Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša

mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn.

Upravljanje zaštitom okoliša u Republici Hrvatskoj regulirano je nacionalnim zakonodavstvom kojeg čine međunarodni ugovori (konvencije i protokoli) koje je potvrdio Hrvatski sabor, odredbe direktiva Europske unije kao okviri za nacionalno zakonodavstvo te nacionalni zakoni i njihovi provedbeni propisi.

Zakonodavstvo EU u području zaštite okoliša obuhvaća oko 300 pravnih dokumenata (uredbi, direktiva, odluka), a koji su razvrstani u devet skupina. Te skupine obuhvaćaju horizontalno zakonodavstvo: kvalitetu zraka, gospodarenje otpadom, kvalitetu voda, zaštitu prirode, kontrolu industrijskog onečišćenja, kemikalije i GMO, buku te nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja.

U skladu s europskim zakonodavstvom, Republika Hrvatska prati stanje okoliša i upravlja utjecajima na okoliš na takav način i u onoj mjeri u kojoj se jamči dugoročna i cjelovita zaštita okoliša, uz gospodarski napredak i socijalni boljitak, kako bi se s vremenom postigli uvjeti za ostvarenje koncepta održivog razvoja, siguirnosti i zaštite zdravlja i života ljudi, materijalnih dobara i općeniti okoliša.

Zakonom o zaštiti okoliša i izmjenama i dopunama Zakona očekuju se sljedeće pozitivne posljedice:

- učiniti će se značajan dodatni korak k usklađivanju s pravnom stečevinom Europske unije na području zaštite okoliša, a proces će se nastaviti donošenjem niza provedbenih propisa i dokumenata,

- unaprjeđenje institucionalnih uvjeta za razvitak i djelovanje instrumenata zaštite okoliša kao što su strateška procjena utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, te procjena utjecaja zahvata na okoliš,

- stvaranje institucionalnih uvjeta za izdavanje okolišne dozvole i načina praćenja uvjeta okolišne dozvole,

- dodatno poboljšavanje sustava sprječavanja i otklanjanja šteta u okolišu i prijetećih opasnosti šteta u okolišu,

- usklađivanje zakonskih definicija s direktivama Europske unije i Konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu (Aarhuška konvencija)

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: