danas je 25.9.2023

Input:

Zakon o gospodarenju otpadom - (novosti u provedbi)

25.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:50:01

Poglavlja

Opis:

Gospodarenje otpadom smatra se složenom djelatnošću koja zahvaća sve grane gospodarstva, proizvodnje i potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih se velik dio primjenjuje u različitim oblicima: odvojeno skupljanje, obrada otpada, mehaničko biološka obrada, kompostiranje, fermentacija, kemijsko-fizikalna obrada, termička obrada, obrada s obzirom na posebnu kategoriju i vrstu otpada te odlaganje što bi sve trebalo rezultirati  izbjegavanju nastajanja otpada, smanjivanju opasnih svojstava, smanjivanju količina nastajanja otpada i pravilno gospodarenje otpadom.

Sadržaj:

  • Definicija gospodarenja otpadom
  • Nadležno ministarstvo za zaštitu okoliša
  • Usklađenost Zakona s EU propisima
  • Što je otpad?
  • Ciljevi gospodarenja otpadom
  • Kako se postavljeni ciljevi postižu
  • Načela gospodarenja otpadom
  • Vizija gospodarenja otpadom u RH
  • Nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom
  • Prekršajne i kaznene odredbe

 

Predavač

Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

Pored znanstvene titule magistra kemijskih znanosti, ima i nastavno zvanje predavač, izdano potvrdom Sveučilišta u Zagrebu. Predavač je na Veleučilištu Karlovac u Karlovcu i Zagrebačkom učilištu u Zagrebu. Posjeduje bogato znanje i iskustvo iz područja zaštite okoliša, osobito održivog gospodarenja otpadom-postupcima obrade, postupanju s opasnim tvarima, reagiranjima kod iznenadnih događaja. Isto tako posjeduje izvrsna znanja i vještine prijenosa znanja i organizacije učenja.