danas je 27.9.2023

Input:

Uvoz otpada uz Austrije (EU) - plastična ambalaža

9.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

ukoliko želimo uvesti otpad (plastična ambalaža 15 01 02) iz države članice EU (Austrija), moramo li podnijeti zahtjev za uvoz otpada? Ako da, koji je postupak podnošenja zahtjeva?

Smije li tvrtka iz EU (Austrija) napraviti izvoz u Hrvatsku ako nema za to dozvolu? Ako ne smije, koji je daljnji postupak da se uvoz izvrši?

Odgovor:

Bitno je kakva je to plastika, iz kojeg procesa nastaje odnosno da li je čista.

  1. Ako je čista plastika (osim PVC plastike) onda se  može pokrenuti postupak bez notifikacije odnosno bez obavijesti jer otpad udovoljava definiciji otpada sa zelene liste. Da bi otpad bio klasificiran kao otpad sa zelene liste mora udovoljavati vrijednostima iz Tablice 1.

KRITERIJI KLASIFIKACIJE OTPADA SA ZELENOG POPISA

Tablica 1. Granične vrijednosti tvari sadržanih u pošiljci otpada

Tvar

Granična vrijednost (maseni postotak)

Teški metali i spojevi teških metala

Živa i živini spojevi

> 0,1 %

Metalni nikal u raspršivom obliku*

1 %

Niklovi oksidi

0,1 %

Berilijevi oksidi

0,1 %

Kadmijevi oksidi i spojevi

0,1 %

Spojevi olova

0,5 %

Postojani organski onečišćivači (POP)

**

Ugljikovodici (npr. mineralna ulja)

1 %


Da bi se otpad smatrao čistima vrijede pravila iz Tablice 2.

 

Tablica 2. Granične vrijednosti primjesa u pošiljci otpada

Oznaka otpada

Opis otpada

Primjese u otpadu

Granična vrijednost (maseni postotak)