danas je 26.9.2023

Input:

Ustroj „zelenih otoka“ u jedinicama lokalne samouprave

31.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Molim Vas pojašnjenje vezano za obvezu JLS i pružatelja javne usluge prikupljanja MKO o postavljanju spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na javnim površinama.

Iz ZOGO-a temeljem članka 84. proizlazi obveza odvojenog prikupljanja pojedinih vrsta otpada putem reciklažnih dvorišta, sukladno odredbama stavaka