danas je 26.9.2023

Input:

Uređena tj. usklađena odlagališta otpada

24.11.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

Krajem prošlog stoljeća u razvijenim se zemljama sve veća pozornost daje problemu zaštite okoliša. Ubrzo se pokazalo da je „Otpad središnji problem zaštite okoliša“. U to vrijeme u Europi je bilo više stotina tisuća odlagališta (u Hrvatskoj gotovo tri tisuće), koja su najčešće bila obična smetlište. Šezdesetih godina prošlog stoljeća u najvećim hrvatskim gradovima (Zagrebu, Splitu) započelo je korištenje smetlišta na lokacijama koje se još uvijek koriste (Jakuševec, Karepovac). U devedesetim godinama prošlog stoljeća u blizini tih velikih smetlišta evidentirana su ozbiljne ugroze okoliša i zdravlja ljudi (npr. svi dvorišni zdenci pitke vode su onečišćene procjednom vodom).

Devedesetih godina prošlog stoljeća u razvijenim europskim su zemljama svi smetlišta (tj. neusklađena – neuređena odlagališta) uređena odnosno sanirana. U Republici Hrvatskoj početkom novog milenija još uvijek je najveći