danas je 25.9.2023

Input:

Ukidanje statusa otpada

9.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Prema Pravilniku o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada Dodatak 5.1.POSEBNI KRITERIJI ZA UKIDANJE STATUSA OTPADA ZA KOMPOST tražimo ukidanje statusa otpada za kompost. Za koju klasu komposta trebamo tražiti ukidanje statusa otpada ako nam analiza komposta