danas je 25.9.2023

Input:

Tumačenje novog Pravilnika o gospodarenju otpadom

19.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 01:01:06

Poglavlja

Na temelju članka 5. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21), te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donio je Pravilnik o gospodarenju otpadom 14. rujna 2022. godine koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 106/22. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika o gospodarenju otpadom prestaju važiti:  Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 81/20),  Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“, br. 90/15), Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“, br. 79/15), te članci 4. i 5. Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada („Narodne novine“, br. 117/14) i odredbe članka 14. stavka 2., članka 16., 17. i 22. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, br. 50/17., 84/19. i 14/20. - Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske). U ovome webinaru saznati ćete sve novosti koje su stupile na snagu donošenjem novog Pravilnika o gospodarenju otpadom.

 

SADRŽAJ:

 • Prijelazne i završne odredbe,
 • Bitni pojmovi i definicije
 • Sprječavanje nastanka otpada
 • Obveza izrade Izvješća o nusproizvodima
 • Obveza dostave Izvješća centra za ponovnu uporabu
 • Prateći list za otpad
 • Obvezni podaci na pratećem listu
 • Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada
 • Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu
 • Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada
 • Način obavljanja gospodarenja otpadom
 • Opći uvjeti gospodarenja otpadom
 • Tehnološki proces prikupljanja otpada
 • Tehnološki proces skladištenja otpada
 • Dodatni zahtjevi za skladištenje otpada
 • Označavanje lokacije gospodarenja otpadom
 • Sakupljanje otpada u reciklažnom dvorištu
 • Način rada reciklažnog dvorišta
 • Trgovanje otpadom
 • Elaborat gospodarenja otpadom itd.

Predavač

Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

Pored znanstvene titule magistra kemijskih znanosti, ima i nastavno zvanje predavač, izdano potvrdom Sveučilišta u Zagrebu. Predavač je na Veleučilištu Karlovac u Karlovcu i Zagrebačkom učilištu u Zagrebu. Posjeduje bogato znanje i iskustvo iz područja zaštite okoliša, osobito održivog gospodarenja otpadom-postupcima obrade, postupanju s opasnim tvarima, reagiranjima kod iznenadnih događaja. Isto tako posjeduje izvrsna znanja i vještine prijenosa znanja i organizacije učenja.