danas je 25.9.2023

Input:

Što s drvenom ambalažom?

10.2.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži, molim za pojašnjenje. Naša situacija je slijedeća. Kupujemo u RH drvenu ambalažu (drveni bubnjevi) na koju stavljamo svoj proizvod (električni kabel) koji dalje prodajemo na domaće tržište u manjoj mjeri i na inozemno u većoj mjeri. Radi se uglavnom o nepovratnoj ambalaži.

Molim za uputu koje sve obrasce i obaveze moramo ispuniti pri dojavljivanju. Treba li zapravo taj drveni bubanj prijaviti krajnji kupac kod kojeg dolazi do odvajanja proizvoda i ambalaže i da li treba prijavljivati kad primjerice izvozimo van RH?

Odgovor:

Prvo biste trebali sa sigurnošću potvrditi jesu li vaši drveni bubnjevi ambalaža - najvjerojatnije jesu. Naime,