Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Specifičnosti zahtjeva za izdavanje, izmjenu i dopunu dozvole za gospodarenje otpadom prema odredbama novog Pravilnika o gospodarenju otpadom

1.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obzirom da je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) donesen novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 81/20), istim se između ostalog propisuje i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje ili izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom, te sadržaj obrasca dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

Postupak izdavanja i izmjene dozvole za gospodarenje otpadom

Zahtjev za izdavanje i izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom podnosi se na propisanom obrascu čiji je sadržaj propisan Dodatkom V. Pravilnika o gospodarenju otpadom, dok se dozvola za gospodarenje otpadom izdaje na obrascu propisanom Dodatkom VI ovoga Pravilnika o gospodarenju otpadom, time da će navedeni zahtjevi uskoro moći podnositi i elektronskim putem pomoću informacijskog sustava gospodarenja otpadom.

Dozvolom za gospodarenje otpadom određuje se:

  1. adresa građevine u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom,
  2. količina otpada kao najveća količina pojedine vrste otpada koja se može godišnje obraditi i vrsta otpada prema ključnim brojevima iz Kataloga otpada,
  3. postupak gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima,
  4. uvjeti obavljanja tehnoloških procesa,
  5. mjere za postupanje s otpadom koji nastaje, odnosno preostaje nakon obavljanja tehnoloških procesa,
  6. rok do kad mora biti obavljena provjera okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom
  7. mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola.

 

Zahtjev za izdavanje odnosno izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, naznaku djelatnosti za koju se traži dozvola s pripadajućim postupcima, lokaciji građevine u kojoj će se obavljati postupci gospodarenja otpadom te podatke o vrstama i količinama otpada, time da se uz isti prilaže:

  1. akt za uporabu građevine, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,
  2. dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: