danas je 27.9.2023

Input:

Smjernice i zakonske obveze u pogledu gospodarenja otpadnom ambalažom

2.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) ambalaža je sve ono što u odnosu na proizvod ima zaštitnu, transportnu, uporabnu, informativnu i ekološku funkciju te koja se prije ili tijekom konzumacije proizvoda (sadržaja) mora odložiti ili odbaciti. Ambalažni otpad (otpadna ambalaža) je svaka ambalaža i ambalažni materijal koja je otpad, osim ostataka koji nastaju u proizvodnji ambalaže. Budući da ima vrijedna materijalna i/ili energetska svojstva (papir, karton, metali, plastika, staklo, drvo), još je 2006. uspostavljen sustav gospodarenja otpadnom ambalažom. Svrha mu je sprječavanje odlaganja otpadne ambalaže na deponije, odnosno sprječavanje onečišćenja okoliša i smanjivanje znatnih ekonomskih gubitaka u lancu vrijednosti od proizvodnje do potrošnje.

Otpadna ambalaža dijeli se na sljedeće materijale:

  • papir/karton,
  • plastika,
  • drvo,
  • metalni,
  • višeslojna (kompozitna),
  • staklena,
  • tekstilna.

Republika Hrvatska prihvatila je i model sustava povratne ambalaže za jedinice (boce i limenke) otpadne ambalaže od PET-a, stakla i Al/Fe. Prema Zakonski utvrđenim ciljevima te sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20), kod gospodarenja otpadnom ambalažom koja nastaje stavljanjem ambalaže ili proizvoda u ambalaži na tržište na području RH u kalendarskoj godini moraju se postići sljedeći ciljevi:

  • odvojeno