danas je 9.2.2023

Input:

Sažetak Zakona o gospodarenju otpadom - novosti u provedbi, zakonodavstvo EU i RH iz područja gospodarenja otpadom

20.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Gospodarenje  otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, proizvodnje i potrošnje, a sadrži čitav niz postupaka i tehnologija od kojih se velik dio primjenjuje u različitim oblicima: odvojeno skupljanje, obrada otpada, mehaničko biološka obrada, kompostiranje, fermentacija, kemijsko-fizikalna obrada, termička obrada, obrada s obzirom na posebnu kategoriju i vrstu otpada te odlaganje što bi sve trebalo rezultirati  izbjegavanju nastajanja otpada, smanjivanju opasnih svojstava, smanjivanju količina nastajanja otpada i pravilno gospodarenje otpadom.

Nadležno ministarstvo za zaštiti okoliša donijelo je 2019. godine tzv. europski zeleni plan, a 2020. godine novi akcijski plan za kružno gospodarstvo, koji čine okvirne planove ključnih europskih politika i mjera u vezi s klimom i okolišem kao i gospodarenje otpadom.

Novosti u Zakonu o gospodarenju otpadom vezane su uz obveze EU Direktiva za gospodarenje otpadom, koje su izmijenjene i dopunjene 2018. i 2019. godine.  Do 2035. godine određuju se novi, viši ciljevi odvajanja i recikliranja otpada, 65 posto, i novi niži ciljevi za odlaganje otpada, 10 posto, koji su nastavak ciljeva iz prethodnog Zakona, koji je propisivao ciljeve do 2020. s 50 posto odvajanja i recikliranja