danas je 25.9.2023

Input:

ROO-poglavlje 2.6.1 u PI2 obrascu

9.3.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Organizacijska jedinica na lokaciji proizvodi samo otpad u količinama koje ju čine obveznikom dostave podataka u ROO, a nema ispust u vodu i zrak.

Koju šifru djelatnosti prema Prilogu 1.