danas je 27.9.2023

Input:

Reciklažno dvorište za poslovne korisnike

23.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Mogu li korisnici kategorije "nije kućanstvo" koristiti reciklažno dvorište za zbrinjavanje viškova otpada nastalog poslovanjem, uz naknadu koju je cjenikom odredio upravitelj reciklažnog dvorišta?

Odgovor:

Djelatnost sakupljanja otpada je djelatnost koja uključuje postupak sakupljanja otpada i postupak sakupljanja otpada u reciklažno