danas je 27.9.2023

Input:

Razvrstavanje korisnika i plaćanje OMJU

7.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Molimo za odgovor, s obzirom na to da postoje još uvijek mnogobrojne dileme glede određenih detalja prilikom sastavljanja cjenika.

Dostavom o registriranim iznajmljivačima te njihovo svrstavanje u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, dogodila se situacija da na našem području imamo preko 1000 iznajmljivača koji imaju rješenje o iznajmljivanju na istoj adresi kao i postojeći korisnik kućanstvo. (primjer: otac je vlasnik objekta, sin je iznajmljivač po rješenju).

Postavlja se pitanje: jesu li ti iznajmljivači na istoj adresi novi korisnici kategorije koja nije kućanstvo (podtkategorija V.), trebaju li plaćati cijenu OMJU u svim obračunskim razdobljima (svih dvanaest mjeseci) te ukoliko dostave rješenje o odjavi pružanja usluga apartmana, prestaje li njihova obveza plaćanja OMJU i je li bi trebali tada postupiti na način da se na istom obračunskom mjestu plaćaju dvije OMJU. ako je već apartman odjavljen, npr. do sljedeće sezone?

Naime, prema Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/19), članku 8. i njegovim stavcima navedeno je da:

- Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

- Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u više potkategorija korisnika koji nije kućanstvo iz priloga ove Uredbe, korisnik je dužan plaćati samo jednu cijenu obvezne minimalne javne usluge.

S druge strane, Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), prema članku 70. stavku 3. definira da je "korisnik iz stavka 2. točke 2. članka 70. korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ug. djelatnost".

Što bi također u ovom zadnjem slučaju predstavljalo lex specialis, budući da Uredba propisuje naplatu obvezne minimalne javne usluge, dok ZGO za kategoriju koja nije kućanstvo, a koristi za iznajmljivanje upućuje na drugi propis o pružanje usluga u ugostiteljskoj djelatnosti.

Odgovor:

Pitanje s obzirom na još uvijek mnogobrojne dileme glede određenih detalja prilikom sastavljanja cjenika.

Dostavom o registriranim iznajmljivačima te njihovo svrstavanje u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, dogodila se situacija da na zadarskom području imamo preko 1000  iznajmljivača koji imaju rješenje o iznajmljivanju na istoj adresi kao i postojeći korisnik kućanstvo. (primjer: otac je vlasnik objekta, sin je iznajmljivač po rješenju).

Na postavljeno pitanje mogu odgovoriti kako slijedi:

Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2492/2017 I dr. od 29. siječnja 2020. godine pokrenut je postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i  temeljeu članka 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst) do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o suglasnosti s Ustavom i zakonom osporenih Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom kojom se  privremeno obustavlja izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju članaka 2., 3., 5. i 8. Uredbe o izmjenama i dopunama