danas je 27.9.2023

Input:

Provođenje ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

9.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.06.2.2 Provođenje ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Mira Zovko, mr.sc.

Tvrtka bi radila zdenac za crpljenje vode. Koliko smo razumjeli, prije ishođenja vodopravnih uvjeta potrebno je zatražiti mišljenje od