danas je 25.9.2023

Input:

Promjene koje donosi Prijedlog novog pravilnika o registru onečišćavanja okoliša

14.10.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim stručnim člankom autor daje prikaz promjena koje donosi novi Pravilnik o registru onečiščavanja okoliša, a koji se donosi radi potrebe uskladbe s novim Zakonom o gospodarenju otpadom.

S obzirom da je u primjeni Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 87/15., te da je u međuvremenu stupio na snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom  (Narodne novine, broj 84/21.) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske pristupilo je donošenju novog Pravilnika o registru onečiščavanja okoliša (skraćeno: ROO).

 

Stoga je, putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao nadležno tijelo državne uprave za područje zaštite okoliša u periodu od 1. do 30. rujna 2021. godine provelo je javno savjetovanje u svezi prijedloga Pravilnika o registru onečiščavanja okoliša, te smatramo važnim istaknuti najznačajnije promjene koje donosi navedeni Pravilnik, jer se radi o podzakonskom propisu koji direktno utječe na područje zaštite okoliša, time da je tekst navedenog propisa dostupan putem slijedećeg linka:

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=17389

 

Navedeni Pravilnik propisuje obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša, obveznike dostave podataka u ROO, način, metodologiju i rokove prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama odnosno ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečišćujućih tvari u okoliš i otpadu, podatke o onečišćivaču, operateru, organizacijskoj jedinici u sastavu onečišćivača, rok i način obavještavanja javnosti, način provjere i osiguranja kvalitete podataka koji se dostavljaju i vode u registru, rok čuvanja očevidnika iz kojih su dostavljeni podaci, obavljanje stručnih poslova vođenja ROO te druga pitanja s tim u vezi.

 

Podaci iz Registra onečiščavanja okoliša koriste se za osiguravanje pravovremenosti, transparentnosti, točnosti, dosljednosti, usporedivosti i potpunosti podataka potrebnih za