danas je 22.5.2024

Input:

Programi i fondovi EU - izvor sredstava za aktivnosti povezane s okolišem

17.11.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

EU fondovi okoliš

Temelji kohezije Hrvatske s Europskom Unijom osigurani su za razdoblje 2014. - 2020. „Operativnim programom Konkurentnost i kohezija“ u okviru kojeg je alocirano čak 6,881 milijardi EUR za ulaganje u prioritetna područja koja će osigurati gospodarski rast i radna mjesta. Predviđeno je ulaganje u infrastrukturu: promet, energetiku, zaštitu okoliša i informacijsko - komunikacijske tehnologije, uz neizostavno pružanje potpore poduzetništvu i istraživačkim djelatnostima.

Europski strukturni i investicijski fondovi

            Europski fondovi su financijski instrumenti koji podupiru pojedine politike EU u državama članicama. Jedna od najznačajnijih politika je Kohezijska politika, za koju je za razdoblje od 2014. do 2020. godine izdvojeno čak 376 milijardi EUR iz svog proračuna EU. Kohezijska politika EU financira se iz 3 glavna fonda: Kohezijskog fonda koji financira projekte iz područja prometa i okoliša onih država članica čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka EU, zatim iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji ima za cilj smanjenje razvojnih razlika među državama članicama i regijama te iz Europskog socijalnog fonda koji potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u EU. Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond poznati su i pod nazivnom