danas je 25.9.2023

Input:

Primjena novog obrasca pratećeg lista za otpad PL-O

29.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.08.2 Pitanje

Andrea Skorin

2020.08.2.1 Primjena novog obrasca pratećeg lista za otpad PL-O

Marijana Matić, dipl.ing, konzultant

Prema novom Pravilniku o gospodaranju otpadom u okviru kojeg je i dan novi obrazac pratećeg lista za