danas je 25.9.2023

Input:

Prijevoz otpada za vlastite potrebe

9.3.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Kako evidentirati otpad kada je zaprimljen na lokaciju prijevozom za vlastite potrebe (prijevoz pošiljke otpada s jedne na drugu lokaciju kojima raspolaže ista osoba) - primjer su prazne sprej doze koje smo morali skladištiti na dvije lokacije, ambalaža od pesticida.

Upisujemo li ih u organizacijskoj jedinici na kojoj je proizveden otpad i predat sakupljaču na lokaciji organizacijske jedinice gdje je proizveden ili na lokaciji organizacijske jedinice