danas je 22.5.2024

Input:

Prijevoz otpada

14.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Djelatnost prijevoza otpada je prijevoz otpada za vlastite potrebe ili za potrebe drugih na teritoriju Republike Hrvatske i pripada u djelatnosti gospodarenja otpadom.  

Pravna i fizička osoba – obrtnik kako bi mogla kao prijevoznik otpada započeti i obavljati djelatnost prijevoza otpada u Republici Hrvatskoj, mora se upisati u Evidenciju posrednika otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta (dalje: Evidencija).

Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba vodi Evidenciju, a upis u Evidenciju obavlja se prema adresi sjedišta podnositelja zahtjeva.

Evidencija sadrži podatke o svim osobama koje obavljaju djelatnost prijevoza otpada, posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom i sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu.

Pravna ili fizička osoba – obrtnik, nakon što podnese zahtjev za upis putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom ili pisanim putem, upisuje se u Evidenciju.

Radi ažurnosti podataka u Evidenciji, prijevoznik otpada je dužan, jednom godišnje, potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednoj godini.

Također, u slučaju izmjene podataka na temelju kojih je upisan u Evidenciju, prijevoznik je dužan obavijestiti nadležno tijelo i izmijeniti podatke u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Bitno je napomenuti kako se osoba upisana u Evidenciju kao prijevoznik otpada ne smatra na temelju tog upisa ovlaštenom preuzeti pošiljku otpada u posjed"1".

Također, izvorni proizvođač otpada"2" kada prevozi vlastiti otpad time ne obavlja djelatnost gospodarenja