danas je 25.9.2023

Input:

Prijava podataka prema novom Pravilniku o Registru onečišćavanja okoliša (NN, br. 87/15)

28.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš.

Pravna osnova postoji još od 1996. godine kada je usvojen Pravilnik o katastru emisija u okoliš. Nakon izmjena u 2008.godini (NN, br.35/08), u srpnju 2015.godine stupio je na snagu novi Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN, br. 87/15), čime je provedeno usklađenje sa Zakonom o zaštiti okoliša te odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13).

Obveznik dostave podataka u ROO je operater i odgovorna osoba organizacijske jedinice koja obavlja djelatnosti uslijed kojih dolazi do ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari ili pak otpada, u količinama preko određenih graničnih vrijednosti. 

U slučaju kada na razini organizacijske jedinice za onečišćujuću tvar ili otpad nije prekoračena granična vrijednost, tada nema obveze dostave podatka za izvještajnu godinu. Izuzetak su obveznici koji obavljaju određene djelatnosti gospodarenja otpadom, za koje postoji obveza prijave, neovisno o količinama otpada kojima su gospodarili.