danas je 26.9.2023

Input:

Predobrada, obrada, vrednovanje i zbrinjavanje mulja

12.2.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

U RH izgrađen je niz UPOV, a vrlo skoro se planira gradnja niza novih UPOV.  Zbog toga mulj je ali i postaje izuzetno ozbiljan problem. Osobiti problem u RH  je što je najčešće izgrađen sustav miješane odvodnje, čime se osobito povećavaju vršne količine komunalne otpadne vode. Gospodarenje muljem treba prije svega odrediti ovisno od lokalnih uvjeta!

Smanjivanje vode u mulju je najčešći način predobrade, koji se provodi uz odnosno u UPOV. Na taj se način smanjuje obujam i masa mulja, a povećava sadržaj ST u mulju. U Tablici 3. je podijela mulja prema sadržaju suhe tvari (ST).

                        Tablica 3. Podjela mulja prema sadržaju suhe tvari (ST)

-         TEKUĆI MULJ    =         1 do 10 % ST,

-         VLAŽAN MULJ  =         10 do 30 % ST,

-         KRUTI MULJ      =         30 do 90 % ST,

-         OSUŠENI MULJ            =         > 90 % ST.

Osušeni mulja (npr. solarno) se primjerice rabi gotovo redovito kod energetskog iskorištavanja mulja. S druge strane kod izravnog iskorištavanja mulja u šumarstvu ili poljoprivredi nije nužno inzistirati na velikom povećanju sadržaja suhe tvari.

Najčešće se u svijetu koriste tri načina zbrinjavanja mulja, koji su pregledno uspoređeni u Tablici 4.:

  • korištenje u poljoprivredi,
  • monospaljivanje u posebnoj peći,
  • suspaljivanje, npr. u cementnoj peći.

Uz te osnovne postupke, prvenstveno poradi lokalnih osobitosti, moguća je i:

  • predobrada mulja uz sam uređaj (mehanička, biološka/kompostiranje, sušenje), a zatim zbrinjavanje na drugoj lokaciji,
  • suspaljivanje u ložištu energane (spalionice) za komunalni otpad (mulj i do 30 posto od količine komunalnog otpada koji se spaljuje),
  • skladištenja u posebnim kazetama te odlaganje u monoodlagališta.

Tablica 4.: Prednosti i nedostaci glavnih postupaka zbrinjavanja mulja6

 

Postupak

Prednosti

Nedostaci

Korištenje u poljoprivredi ili materijalno korištenje

a)      Moguće korištenje hranjivih tvari i fosfora,              

b)      Najmanji troškovi,

c)       Bolja (osobito u RH)

prihvaćenost u

javnosti,

a)      Muljem se unose štetne tvari u tlo (rizike za okoliš),

b)      mogući rizici prijevoza,

c) Štetne tvari ne izdvajaju iz kružnog toka, već se iz mulja prijenose u tlo,