Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravne osobe i obveza ispunjavanja PLO

20.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.03.1.3 Pravne osobe i obveza ispunjavanja PLO

Marijana Matić, dipl.ing

Je li u situaciji kada davatelj javne usluge preuzme otpadni papir i plastiku od pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika potrebno ispunjavati prateći list? Ne ispunjava li se prema čl. 35. (1) Pravilnika o gospodarenju otpadom, za korisnika koji je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik, prateći list kada je u pitanju miješani komunalni otpad ili i ostale vrste otpada (plastika, papir i sl.)?

Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom ( NN 117/17) i članku 35, opisane su situacije u kojima pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik te fizička

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: