danas je 25.9.2023

Input:

Postupci kategorizacije otpada, određivanja nusproizvoda i ukidanja statusa otpada prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

1.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.03.1.4 Postupci kategorizacije otpada, određivanja nusproizvoda i ukidanja statusa otpada prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Alan Vajda, mag.iur

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, odnosno podzakonskim aktima iz područja gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju navedenog Zakona, propisani su detaljni uvjeti i postupak za provedbu kategorizacije otpada, određivanja nusproizvoda i ukidanja statusa otpada u Republici Hrvatskoj.

Kategorizacija otpada

Kategorizacija otpada obuhvaća određivanje svojstva, porijekla i mjesta nastanka otpada uzimajući u obzir sastav otpada i granične vrijednosti koncentracija opasnih tvari i opasna svojstva otpada, određivanje grupe, podgrupe i vrste otpada sukladno Katalogu otpada, odnosno određivanje otpada sukladno kategorizaciji za prekogranični promet otpadom, gdje je posjednik otpada dužan osigurati kategorizaciju otpada, osim za miješani komunalni otpad.

Određivanje porijekla i mjesta nastanka otpada

Porijeklo i mjesto nastanka otpada utvrđuje posjednik otpada koji je:

1. proizvođač otpada na način da odredi lokaciju na kojoj je otpad nastao upisom odgovarajuće adrese organizacijske jedinice u Obrazac ONTO propisan Pravilnikom o gospodarenju otpadom

2. osoba koja obavlja postupak gospodarenja otpadom:

Međutim, ukoliko posjednik ne može kategorizirati otpad temeljem dostupnih podataka, dužan je osigurati kategorizaciju otpada putem ovlaštenog laboratorija. Naime, ovlašteni laboratorij obavlja uzrokovanje i ispitivanja svojstava otpada, kategorizaciju otpada, karakterizaciju otpada u svrhu