danas je 26.9.2023

Input:

Polica osiguranja nositelja izrade elaborata za gospodarenje otpadom

2.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.06.1.2 Polica osiguranja nositelja izrade elaborata za gospodarenje otpadom

Alan Vajda, mag. iur.

Navedenim tekstom obrađujemo problematiku u svezi zakonske obveze posjedovanja police osiguranja od odgovornosti za štetu od strane nositelja izrade elaborata gospodarenja otpadom sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/14 i 14/19).

Odredbom članka 90. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom definiran je zakonski pojam elaborata gospodarenja otpadom kao skupa međusobno usklađenih dokumenata i nacrta kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima, opisom metode izvođenja pripadajućih