Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Polica osiguranja nositelja izrade elaborata za gospodarenje otpadom

2.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.06.1.2 Polica osiguranja nositelja izrade elaborata za gospodarenje otpadom

Alan Vajda, mag. iur.

Navedenim tekstom obrađujemo problematiku u svezi zakonske obveze posjedovanja police osiguranja od odgovornosti za štetu od strane nositelja izrade elaborata gospodarenja otpadom sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/14 i 14/19).

Odredbom članka 90. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom definiran je zakonski pojam elaborata gospodarenja otpadom kao skupa međusobno usklađenih dokumenata i nacrta kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje postupka gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima, opisom metode izvođenja pripadajućih tehnoloških procesa kao funkcionalno tehnološke cjeline materijalnog toka otpada na lokaciji te ispunjavanje tehničko tehnoloških uvjeta, sigurnosno preventivnih mjera, ograničenja i obveza praćenja emisija te mjera upravljačkog nadzora.

Također je istim zakonskim propisom normirano da je nositelj izrade elaborata gospodarenja otpadom osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i koja je član samostalne strukovne organizacije - komore.

Postupak izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom

U postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom utvrđuje se:

1. da je podnositelj zahtjeva registriran za djelatnost sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom,

2. da raspolaže građevinom za koju je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba prema

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: