danas je 13.4.2024

Input:

Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine.

7.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Vlada Republike Hrvatske u prosincu 2022. godine je donijela Odluku o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine (dalje: Plan).

U svrhu provedbe Plana izrađen je i detaljni Program za provedbu Plana za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane (dalje: Program). Program definira načine provedbe mjera za sprječavanje nastajanja otpada iz Plana,  izvor financiranja aktivnosti i pokazatelje ostvarenja mjera i aktivnosti po godinama.

Otpad od hrane je globalni problem, a budući da se prema procjenama u svijetu čak jedna trećina proizvedene hrane baci, upravo je otpad od hrane prepoznat kao jedan od ključnih problema koji je potrebno riješiti kako bi se postigla održivost proizvodnje i potrošnje hrane.

Prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dobivenih iz projekta »Statističko istraživanje o otpadu od hrane u Republici Hrvatskoj«, koji je proveden tijekom 2021. godine prema novoj metodologiji za praćenje otpada od hrane, oko 76 % otpada od hrane nastaje u kućanstvima. U Republici Hrvatskoj godišnje se baci 286.379 tona hrane (216.345 tona u kućanstvima, a 70.034 tona u poslovnom sektoru), od čega jestivi dio iznosi 106.037 tona (86.726 tona odnosi se na kućanstva, a 19.311 tona na poslovni sektor). Rezultati istraživanja poslovnog sektora pokazuju da najveći dio otpada od hrane nastaje u primarnoj proizvodnji uključujući OPG"1"-ove (58%), zatim u restoranima i ugostiteljskim objektima (22%), slijedi prerada i proizvodnja (14%), dok najmanje količine (6%) nastaju u maloprodaji i ostaloj distribuciji hrane.

Cilj Plana je doprinos ostvarenju ciljeva EU i UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj s pripadajućim ciljevima održivog razvoja, konkretno cilju 12.3. Odgovorna proizvodnja i