Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pitanje

2.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.07.2 Pitanje

Ivana Lukić

2019.07.2.1 Prikupljanje glomaznog otpada

Alan Vajda, mag.iur

Poštovani,

Molila bih nekog iz pravne službe da mi protumači Članak 11. izmijenjene Uredbe, radi se o prikupljanju glomaznog otpada.

Temeljem Vašeg upita u svezi prikupljanja glomaznog otpada u nastavku dajem slijedeći odgovor:

Odredbom članka 4. stavka 1. točke 17. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. NN 94/13, 73/17,14/19) propisano je da je krupni (glomazni) komunalni otpad predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te je određen Naputkom o glomaznom otpadu (NN br. 79/15.)

Nadalje, odredbom članka 35. stavka 1. Zakona propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno osigurati izvršenje obveze odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura između ostalog funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području te uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Obavljanje poslova reciklažnog dvorišta i prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge dužan je osigurati davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, time da je zabranjeno krupni (glomazni) otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini, osim putem spremnika.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

Navedenu javnu uslugu pruža davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: davatelj usluge), pri čemu je korisnik usluge između ostalog dužan koristiti javnu uslugu prikupljanja miješanog

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: