danas je 27.9.2023

Input:

Ovjereni prateći list

7.6.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Je li ovjereni prateći list ostaje pri primatelju otpada (izvršitelj) te kopiju ovjerenog pratećeg lista šalje pošiljatelju otpada (naručitelj) ili primatelj otpada šalje ovjereni prateći list pošiljatelju otpada poštom, a primatelju ostaje kopija?

Odgovor:

Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom pošiljatelj je dužan uz pošiljku otpada predati potpisom ovjeren prateći list sa sljedećim podacima:

  1. broj pratećeg lista, koji je jedinstveni za pošiljku otpada
  2. ključni broj otpada, te očitovanje sadrži li pošiljka opasni ili neopasni otpad i ako pošiljka sadrži opasni otpad navode se opasna svojstva tog otpada te očitovanje sadrži li pošiljka komunalni otpad
  3. fizikalno svojstvo otpada, način pakiranja i opis otpada koji čini pošiljku, te ako je pošiljatelj davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i podatak o porijeklu komunalnog otpada
  4. podatke o pošiljatelju, primatelju, prijevozniku i posredniku ili trgovcu: naziv, OIB, kontakt podaci i podaci o njihovim ovlastima za preuzimanje otpada u posjed, prijevoz ili posredovanje odnosno trgovanje