danas je 25.9.2023

Input:

Otpad od hrane

24.7.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:08:42

Poglavlja

Predavač

Jasna Kufrin dipl. ing. geologije

Jasna Kufrin dipl. ing. geologije

Jasna Kufrin raspolaže s više od 20 godina iskustva u području zaštite okoliša i više od 11 godina iskustva u području gospodarenja otpadom. Iskustvo je stjecala radeći u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša, kasnije Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, gdje je kao stručna suradnica, a kasnije kao stručna savjetnica radila na poslovima praćenja provedbe Barcelonske konvencije o zaštiti mora od onečišćavanja, uspostavi informacijskog sustava zaštite okoliša, općim pitanjima zaštite okoliša te problematici gospodarenja otpadom. Od 2003. godine radi u Agenciji za zaštitu okoliša (od 2015. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu) kao voditeljica Odjela za otpad i tokove materijala. Posebno je angažirana na poslovima uspostave informacijskog sustava gospodarenja otpadom, osiguravanju podataka i informacija, izradi nacionalnih izvješća te pripremi strateško-planskih dokumenata i propisa, iz područja gospdodarenja otpadom. Surađuje s nadležnim tijelima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te sudjeluje u organizaciji i provedbi radionica prema obvezama iz propisa. Poznaje propise Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, te ima iskustvo na suradnji s međunarodnim tijelima (EEA, Eurostat). Sudjelovala je u pripremi i provedbi više projekata financiranih od strane Europske unije.