danas je 25.9.2023

Input:

Okvir politike zaštite okoliša i održivog razvoja

24.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:35:53

Poglavlja

Ključnu ulogu  u provedbi politike zaštite okoliša i održivog razvoja ima i sama provedba koja je direktno vezana na financiranje zaštite okoliša te prostornog planiranja, uporabe zemljišta, gospodarenja vodnim resursima, izbora izvora energije i strukture opskrbe energijom. Kako bi se poboljšala provedba prava Republike Hrvatske u području zaštite okoliša potrebno je osigurati postojanje učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajući kaznenopravnih sankcija za najteže prekršaje u području okoliša. U te prekršaje spadaju npr.: nezakonite emisije ili ispuštanje tvari u zrak, vodu ili tlo, nezakonita trgovina divljim biljnim i životinjskim vrstama, nezakonita trgovina tvarima koje oštećuju ozonski omotač, nezakonit prijevoz ili odlaganje otpada, kako bi se kroz inspekcijski nadzor potaknulo izvršavanje zakonodavstva na način da se osigura platforma za kreatore politika, inspektore u području okoliša i službenike tijela za izvršavanje zakonodavstva na kojoj će se moći razmjenjivati ideje i najbolje prakse.

 

SADRŽAJ:

  • Održivi razvoj u svakodnevnom životu
  • Što je održivi razvoj?
  • Znanost i tehnologija
  • Koncept održivoj razvoja
  • Gospodarski razvoj
  • Ciljevi održivoj razvoja
  • Republika Hrvatska, održivi razvoj i zaštita okoliša
  • Zaštita okoliša, održivi razvoj i obrazovanje