danas je 25.9.2023

Input:

Održivo gospodarenje otpadom na razini JLS

4.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:29:29

Poglavlja

 

Jedinice lokalne samouprave imaju obvezu zbrinjavanja otpada, pružanja usluge prikupljanja komunalnog otpada i nadzora okoliša. Kroz webinar se osim ovih tema, govori i o naknadamai poticajima za zbrinjavanje i sanaciju otpada, nadležnostima jedinica lokalnih samouprava, rokovima dospijeća izvješća…

 

Sadržaj:

 • Općenito
 • Nadležnosti za gospodarenje otpado,m
 • Sprječavanje nastanka otpada
 • Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada
 • Ekonomski instrumenti gospodarenja otpadom
 • Planski dokumenti u GO
 • Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada
 • Izobrazno- informativne aktivnosti
 • Upravni nadzor
 • Inspekcijski nadzor
 • Prijelazne I završne odredbe

Predavač

Ksenija Papa dipl.ing.

Ksenija Papa dipl.ing.

Po struci diplomirani inženjer kemije, svoje 16-godišnje iskustvo je stekla radom u industriji na poslovima zaštite okoliša i sustavima upravljanja (ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001) te radom kao lead auditor prema ISO 14001 za akreditiranu certifikacijsku kuću. Kroz svoj posao sudjelovala je u procesu donošenja propisa s područja zaštite okoliša kao predstavnik industrije ali isto tako je uspostavljala primjenu tih propisa u praksi. S obzirom na prirodu djelatnosti tvrtki zaposlenja glavno iskustvo u zaštiti okoliša veže uz gospodarenje otpadom te utjecajima na zrak s naglaskom na emisije stakleničkih plinova. U ovom području ima veliko iskustvo u samoj primjeni propisanog zakonodavstva. Kroz posao se upoznaje sa obvezama različitih proizvodnih i uslužnih grana po pitanju okoliša i sustava upravljanja kao i s različitim pristupima i rješenjima u zaštiti okoliša.