danas je 25.9.2023

Input:

Određivanje vrste otpada prema Katalogu otpada (kategorizacija)

3.7.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Posjednik otpada dužan je osigurati kategorizaciju otpada, što podrazumijeva određivanje svojstva, porijekla i mjesta nastanka otpada odnosno određivanje vrste otpada sukladno KATALOGU OTPADA. Katalog je propisan Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15 ). Vrsta otpada u Katalogu je označena šesteroznamenkastim „ključnim brojem“ otpada.

Točno određivanje vrste otpada vrlo je važno radi daljnjeg osiguravanja primjerenog načina gospodarenja tim otpadom odnosno pronalaženja ovlaštenog sakupljača ili oporabitelja.

Ako posjednik ne može kategorizirati otpad temeljem dostupnih podataka, dužan je osigurati kategorizaciju otpada putem ovlaštenog laboratorija (popis laboratorija raspoloživ je na internetskoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

 

Otpad je u Katalogu (Popisu) otpada razvrstan u 20 grupa, koje su najvećim dijelom određene prema djelatnostima u kojima otpad nastaje, dok su neke grupe povezane s materijalima ili procesima.

Komunalni otpad razvrstava se u grupi 20, ali može biti razvrstan i u podgrupu 15 01 koja obuhvaća sav ambalažni otpad, bilo da je riječ o komunalnom ili ne-komunalnom otpadu. Otpad koji ne nastaje u kućanstvu, ali ima svojstva, sastav kao i otpad iz kućanstava može se označiti miješanim komunalnim otpadom 20 03 01. Pri tome treba voditi računa da i količine