danas je 22.5.2024

Input:

Odjava chillera i klima

3.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Koji je postupak odjave chillera i klima koji više nisu u funkciji?

Odgovor:

Sukladno Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim