Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Očevidnik prijevoznika otpada

11.4.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Postojeća dozvola za tvrtku je istekla 4.2.2016 g. i sad bih je trebalo produžiti. Što točno moramo napraviti da bi dozvola bila produžena?

Prema članku 110. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),  pravna ili fizička osoba-obrtnik može obavljati djelatnost prijevoza otpada ako je upisana u Očevidnik prijevoznika otpada pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te ishoditi odgovarajuću potvrdu o upisu u Očevidnik. Člankom 117. istoga Zakona propisana je obveza osobe upisane u Očevidnik da na Obrascu o statusu obavljanja djelatnosti produži rok upisa svakih godinu dana.

„(1)  Osoba upisana u očevidnik iz članka 109. ovoga Zakona mora dostaviti ispunjeni Obrazac o statusu obavljanja odgovarajuće djelatnosti, odnosno postupka Ministarstvu u roku od godinu dana od dana prvog upisa, odnosno u roku od godinu dana od dana dostave zadnjeg obrasca o statusu obavljanja postupka.“

Dodatkom X Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN, br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: