danas je 25.9.2023

Input:

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada

13.2.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.2.1.2 Očevidnik o nastanku i tijeku otpada

Vesna Šabanović, dipl.ing.kem.

U skladu sa člankom 45. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrasca očevidnika i pratećih listova za pojedinu vrstu otpada.

Osoba koja je dužna voditi očevidnik mora unositi podatke u očevidnik ažurno i potpuno nakon svake nastale