danas je 26.9.2023

Input:

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada i e-ONTO, prema novom Pravilniku o gospodarenju otpadom

5.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada dužne su voditi osobe koje obavljanjem svoje djelatnosti proizvode otpad i osobe koje obavljaju djelatnosti gospodarenja otpadom (članak 45. Zakona o održivom gospodarenju otpadom). Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrazaca očevidnika ONTO, obrazaca očevidnika prijevoznika ONTO-P i obrazaca pratećeg lista PL-O.

Novim Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji je stupio na snagu 7. prosinca 2017.godine, u Dodatku XII i XIII. doneseni su nešto izmijenjeni obrasci ONTO, ONTO-P i PL-O. Također, Pravilnikom se uvodi obveza vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada u mrežnoj aplikaciji e-ONTO, ali samo za određene kategorije obveznika.

U nastavku se navode neke od novosti odnosno izmjena u vođenju očevidnika, koje donosi novi Pravilnik:

 

Obrazac ONTO koristi se za evidenciju ulaza/izlaza/stanja na privremenom skladištu otpada. Otvara se zasebno za kalendarsku godinu, organizacijsku jedinicu odnosno lokaciju gospodarenja otpadom te vrstu otpada (ključni broj). Iznimno, proizvođač otpada ne treba voditi ONTO za miješani komunalni otpad.

Prema novom Pravilniku, u uputama obrasca ONTO su uvedene određene izmjene i dopune oznaka (šifre), koje se pri vođenju ONTO koriste u rubrici „Način“. Propisana je i nova uputa o unosu odgovarajuće oznake u obrazac, za slučaj kada osoba u vlastiti ONTO treba unijeti podatke o preuzetoj pošiljci otpada (oznaka UP-Broj Pratećeg lista) za kojeg na pratećem listu nije bio upisan „broj pratećeg lista“ ili taj