danas je 27.9.2023

Input:

Obvezna minimalna javna usluga

6.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Nastavno na prijašnje odgovore u vezi plaćanja OMJU prema ZGO, molimo za sljedeće. Za slučaj da imamo jednog vlasnika objekta (otac) te se na tom istom obračunskom mjestu iznajmljuju četiri apartmana koji bi glasili na ime sina, kakvo bi Vaše stajalište bilo u slučaju:

- Je li šaljemo jedan račun s jedan OMJU na vlasnika pod kategorijom koji nije kućanstvo, ili bi došlo do promjene ako su u istoj kući još četiri apartmana na ime sina? Posebno imajući u vidu da ako osoba/kategorija koja nije kućanstvo, gubi pravo i na reciklažno dvorište.

Kako bi u praksi predložili jedno od rješenja ove