danas je 22.5.2024

Input:

Obveze u provođenju poslova zaštite okoliša

11.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.02.1.4 Obveze u provođenju poslova zaštite okoliša

Alan Vajda, mag.iur

Radim kod poslodavca koji zapošljava do 90 djelatnika. Odgovorna sam osoba (postoji interno imenovanje) za poslove zaštite okoliša te sam također imenovan “Povjerenikom za otpad“ (sukladno zakonskoj regulativi). Moram li u svom “Ugovoru o radu“ imati naveden i opseg stručnih poslova i specifikaciju predmetnih poslove i radnih zadatka vezanih uz taj, samo dio, mog radnog djelovanja? Također, jesam li kao fizička osoba koja u svojstvu radnika kod poslodavca obavlja poslove iz područja zaštite okoliša, dužan položiti stručni ispit za obavljanje poslova iz područja zaštite okoliša?

Temeljem vašeg upita u svezi uvjeta za obavljanje poslova iz zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, u nastavku dajem sijedeći odgovor: Što se tiče prvog pitanja u svezi internog imenovanja za obavljanje poslova zaštite okoliša, odnosno za poslove gospodarenja otpadom, navedene poslove i radne zadatke možete obavljati kod poslodavca bilo aneksom ugovora o radu ili njegovim internim aktom npr. Odlukom o vašem imenovanju povjerenikom za otpad, time da način reguliranja navedenih poslova ovisi o dogovoru između poslodavca i radnika.

Unatoč činjenici što je Ministarstvo zaštite i energetike ukinulo provedbu Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom koja je propisana odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, sve fizičke i pravne osobe koje zapošljavaju 50 i više osoba te u svojoj djelatnosti proizvode otpad, dužne su prema odredbi članka 46. navedenog Zakona