danas je 27.9.2023

Input:

Obveza prijave rashladnih uređaja

11.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Prema trenutno važećoj zakonskoj regulativi, a kao pravna osoba koja