danas je 22.5.2024

Input:

Obveza pisanja Izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada

29.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.05.1.2 Obveza pisanja Izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada

Marijana Matić, dipl.ing.konzultant

Je li komunalac dužan, ako na reciklažnom dvorištu u godinu dana prikupi više od 1 tone opasnog otpada (npr. građevinskog otpada koji sadrži azbest), raditi Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada?

Sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) i članku 14 (prenosimo ga u tekstu ispod) posjednik građevnog otpada koji je opasni otpad (dakle, otpadi iz grupe 17 koji imaju zvjezdicu: 17 01 06*, 17 02 04*, 17 03 01*, 17 03 03*, 17 04 09*, 17 04 10*, 17 05 03*, 17 05 05*, 17 05 07*, 17 06