danas je 27.9.2023

Input:

Obveza izrade planova gospodarenja otpadom gradova i županija u RH

17.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uvod

Obzirom da Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/2021) predstavlja temeljni (organski) pravni akt na području gospodarenja otpadom, njime se uređuje obveza donošenja planskih dokumenata u gospodarenju otpadom od strane gradova i županija, kao i nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj.

Nadležnosti za gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom i građenje građevina za gospodarenje otpadom od interesa su za Republiku Hrvatsku gdje gospodarenje otpadom i učinkovitost gospodarenja otpadom osiguravaju Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske propisivanjem mjera gospodarenja otpadom, time da je provedbeno tijelo na državnoj razini Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave i izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba dužno je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom, odnosno više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom.

Planski dokumenti u gospodarenju otpadom

Planski dokumenti gospodarenja otpadom su: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Plan gospodarenja otpadom jedinice područne (regionalne) samouprave i Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Vlada Republike, u skladu sa svrhom propisanom Zakonom o gospodarenju otpadom, redom prvenstva gospodarenja otpadom, temeljnim zahtjevima gospodarenja otpadom i zahtjevima za uspostavom integrirane mreže