Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obveza imenovanja odgovorne osobe za gospodarenje otpadom

6.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.04.1.2 Obveza imenovanja odgovorne osobe za gospodarenje otpadom

Alan Vajda, mag.iur

Navedenim tekstom obrađujemo obvezu imenovanja odgovorne osobe za gospodarenje otpadom što je propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 117/17.)

S obzirom na to da je odredbom članka 88. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) propisano koje sve uvjete treba ispunjavati pravna i fizička osoba - obrtnik u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, istim je između ostalog propisano da je uz zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom potrebno priložiti i dokaz o imenovanju odgovorne osobe za gospodarenje otpadom, te dokaz o zaposlenju te osobe kod podnositelja zahtjeva (ugovor o radu ili informacija o radnopravnom statusu).

Koje uvjete treba ispunjavati osoba odgovorna za gospodarenje otpadom

Sukladno odredbi članka 89. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, podnositelj zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom dužan je imenovati osobu odgovornu za gospodarenje otpadom koja treba ispunjavati sljedeće uvjete:

1. posjedovati tri godine iskustva na poslovima gospodarenja otpadom,

2. imati kvalifikaciju u području prirodoslovlja, biomedicine i zdravstva, biotehničkom, tehničkom ili tehnološkom području,

3. koja nije obavljala posao odgovorne osobe u pravnoj osobi kojoj je za to vrijeme oduzeta dozvola,

4. koja u tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva za dozvolu nije osuđena za kazneno djelo propisano Kaznenim zakonom glavom koja propisuje: kaznena djela protiv okoliša, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv gospodarstva ili za prekršaj propisa koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom.

Koji su poslovi odgovorne osobe za gospodarenje otpadom

Odredbom članka 14. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 117/17.) propisano je da osoba odgovorna za gospodarenje otpadom u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: