danas je 27.9.2023

Input:

Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada

3.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Prema čl. 83. Zakona o gospodarenju otpadom, st. 1. „Davatelj usluge dužan je korisniku usluge do 31. prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada elektroničkim putem, pisanim putem ili na drugi korisniku usluge prihvatljiv način.“

Smatra li se Obavijest objavljena na mrežnome mjestu davatelja javne usluge, ispunjenom zakonskom obvezom prema korisniku (s obzirom na to da je za informiranje korisnika korišten elektronički komunikacijski kanal)?

Odgovor:

Temeljem članka 83. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom  („Narodne novine“, Broj: 84/21) na snazi je Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, Broj: 106/22) kojim je propisan sadržaj Obavijesti o skupljanju komunalnog otpada.

Tako je temeljem članka 5. Pravilnika o gospodarenju