danas je 27.9.2023

Input:

Novi Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

30.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je nekoliko javnih poziva namijenjenih projektima gospodarenja otpadom, prilagodbi na klimatske promjene, te razvoju infrastrukture za punjenje električnih vozila. Na raspolaganju je 26,2 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Shodno tome, u nastavku teksta ukratko ćemo navesti najznačajnije elemente tih javnih poziva.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje izgradnje mini pretovarnih stanica na otocima

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda po tom Javnom pozivu iznose 3.000.000,00 eura.

Fond će po tom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na sljedeći način:

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode na području posebne državne skrbi RH i u prvoj skupini otoka
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje

Naime, prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po tom Javnom pozivu u iznosu do 80% ili 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 250.000,00 eura po jednoj