Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Način i uvjeti rada, uvjeti za početak i prekid rada postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada

10.9.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.05.1.4 Način i uvjeti rada, uvjeti za početak i prekid rada postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada

mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn.

Zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom postupcima spaljivanja otpada ili suspaljivanja otpada mora obuhvaćati opis mjera koje su predviđene kako bi jamčile ispunjavanje uvjeta:

postrojenje je projektirano, opremljeno i održavati će se i raditi sukladno projektnoj dokumentaciji, vodeći računa o kategorijama otpada koji se spaljuje ili suspaljuje,

toplina proizvedena tijekom postupka spaljivanja i suspaljivanja, oporabljuje se, koliko god je to izvedivo, kroz proizvodnju topline, pare ili energije,

postupci spaljivanja i susupaljivanja uz oporabu energije moraju zadovoljavati visoku razinu energetske učinkovitosti,

ostaci će biti minimizirani po količini i štetnosti, a ukoliko je to moguće i reciklirani,

zbrinjavanje ostataka koji se ne mogu spriječiti, smanjiti ili reciklirati.

ako se radi o miješanom komunalnom otpadu mora obuhvaćati i prosječan sastav miješanog komunalnog otpada predviđenog za spaljivanje.

Zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom sadrži i granične vrijednosti za emisije u zrak i vodu prema posebnom propisu o zaštiti zraka i vode, kao i kontrolne mjerne uređaje a sukladno prethodnom mišljenju nadležnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima za poseban propis, zahtjeve za pH, temperaturu i protok ispuštanja otpadne vode, kao i ostale parametre onečišćenja prema posebnom propisu o zaštiti vode, a sukladno prethodnom mišljenju nadležnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima za poseban propis, postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja koje treba koristiti kako bi se poštivali uvjeti postavljeni za praćenje emisije prema posebnom propisu o zaštiti zraka i vode, a sukladno prethodnom mišljenju nadležnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima za poseban propis, maksimalno dozvoljeno razdoblje svih tehnički neizbježnih zaustavljanja, ometanja ili kvarova uređaja za pročišćavanje ili mjernih uređaja, tijekom kojih emisije u zrak i ispuštanje otpadne vode mogu preći propisane granične vrijednosti emisije prema posebnom propisu zaštite zraka i vode, a sukladno prethodnom mišljenju nadležnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima za poseban propis.

Dozvola za gospodarenje otpadom postupcima spaljivanja i suspaljivanja sadrži:

popis svih vrsta otpada koje će se obrađivati s podacima o količini svake vrste otpada,

ukupni kapacitet postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje,

granične vrijednosti za emisije u zrak i vodu,

pH, temperaturu i protok ispuštanja otpadne vode,

postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja kako bi se poštovali uvjeti postavljeni za praćenje emisije,

maksimalno dozvoljeno razdoblje svih tehničkih neizbježnih prekida rada, poremećaja ili kvarova uređaja za pročišćavanje ili mjernih uređaja, tijekom kojih emisije u zrak i ispuštanje otpadne vode mogu prijeći

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: