danas je 22.5.2024

Input:

Mobilni uređaj za obradu otpada

4.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Mobilni uređaj za obradu otpada je pokretna tehnička jedinica u kojoj se otpad obrađuje na mjestu nastanka ili na mjestu ugradnje u materijale postupcima obrade, osim postupaka R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11 i D12 iz Dodatka I. i Dodatka II. Zakona o gospodarenju otpadom (dalje: Zakon).

U postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za mobilni uređaj utvrđuje se:

  1. da je podnositelj zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom registrirana pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik
  2. da je elaborat gospodarenja otpadom izrađen u skladu s Zakonom i Pravilnikom o gospodarenju otpadom,
  3. da podnositelj zahtjeva raspolaže financijskim jamstvom.

U postupku rješavanja zahtjeva za dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu otpada mobilnim uređajem:

  1. se utvrđuje da je lokacija gospodarenja otpadom[1] na kojoj će se postaviti mobilni uređaj mjesto nastanka otpada koji se obrađuje odnosno mjesto ugradnje otpada u materijal i
  2. u okviru javne usluge se utvrđuje da je lokacija gospodarenja otpadom određena odlukom o načinu pružanja javne usluge (dalje: Odluka) koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Odluka dakle sadrži i lokacije na kojima se može osigurati obavljanje obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge.

Opći uvjeti