danas je 26.9.2023

Input:

Korištenje mulja u poljoprivredi

10.2.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Od izgradnje prvih UPOV mulj se nastojao iskoristiti u poljoprivredi i šumarstvu, kao i za oplemenjivanje i rekultivaciju travnatih površina. Kad se nije na vrijeme (već u projektiranju odnosno u pripremi gradnje UPOV) odabrao način gospodarenje muljem, treba znati da će odmah nakon početka rada UPOV mulj postati izuzetan i vrlo složen problem. Ne postoji jedinstveni u svim uvjetima optimalan način zbrinjavanja.

Kod odabira tehnologije zbrinjavanja mulja nužno je analizirati:

  • aktualne propise,
  • veličinu i vrstu UPOV,
  • količine i stanje mulja,
  • mogućnost sinergetskog povezivanja s problemom krutog otpada,
  • lokalne osobitosti,
  • investicione i operativne troškove.

U poljoprivredi se koristi stabilizirani mulj (biološkim, kemijskim, toplinskim postupkom). Biloška stabilizacija mulja je najčešća, a provodi se